Pályázati hírek

 • MMA - működési célú támogatás 2020

 • 2020. október 13.

  A Vizuális Kultúráért Alapítvány, a Budai Rajziskola fenntartójaként, 2020-ban a Magyar Művészeti Akadémia 0043-MMA-20-OMM pályázati keretéből,
  a Covid-19 járványhelyzetben keletkezett gazdasági nehézségeinek enyhítésére 1.500.000 Ft működési célú támogatást nyert.

 • Rajzpályázat Távhőszolgáltatás Napja 2019

 • 2019. augusztus 22.

  Egy szupertávhős kalandjai – egy tiszta levegőjű, zöld város hősei

  RAJZPÁLYÁZAT a Távhőszolgáltatás Napja alkalmából

 • Legendás Labirintus

 • 2018. június 29.

  A Legendás Labirintus a Budai Rajziskola tehetséggondozó, komplex művészeti programja, amely egy képzőművészeti és drámapedagógiai foglalkozássorozat kerettörténete.

  A Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatásával létrejött NTP-MŰV-17-0244 számú projekt célja, egy olyan foglalkozássorozat megvalósítása volt, amely a 18 fő résztvevő, 9-14 éves diák egyéni készségeit, komplex gondolkodását, kreativitását, közösségi viszonyulásit és nem utolsó sorban az egymás felé fordulás igényét erősíti. A 60 órás programsorozat foglalkozásai a 2017/2018. tanév, minden második szombat délelőttjén valósultak meg.
   
  A programban résztvevők a Budai Rajziskola alapfokú művészetoktatásának különböző évfolyamain tanuló gyerekek közül kerültek ki. A csoport tagjai ismerős rajziskolai közegben, új csoporttagokkal és főleg új alkotói helyzetekkel találták szembe magukat. A dráma és kreatív játékok világának megismerése és az alkotó folyamatokba történő integrációja és az egyéni teljesítmények mellett az együttesség, a közösségi alkotás irányába terelték a hangsúlyt. Közös élmények és tapasztalások révén erősödött a kapocs a csoport tagjai között is.
  A projekt, a „labirintus” témájára fölfűzve, olyan intellektuális kihívást jelentett, ahol a problémamegoldás különböző szintjeit élhették meg a gyerekek. A nem konkrét tudáshoz, adott mintához kötődő feladatokban maguk is alakították az alkotói folyamatokat. A labirintus dekoratív, művészeti, mitológiai és filozófiai értelmezéseit kiindulópontként használva kéthetente újabb és újabb megközelítések, eszközök és játékterek adódtak. A programon egy nagyméretű, labirintus jellegű, gazdagon megmunkált installációt hoztak létre, amely végső formáját a Barabás Villa kiállítóterében nyerte el.
   
  A foglalkozások során lehetőség nyílt a résztvevők addigi művészeti eszköztárának kiszélesítésére, a térképzés, a mozgás és a zene felhasználására. A számukra eddig ismert technikák mellett megismerkedtek a kortárs művészet egyéb műfajaival – mint például az installáció, performansz, téralakítás. A csoport tagjai fény-árnyékkal és tükröző hatásokkal kísérleteztek, térbeli hálózatot hoztak létre, dekoratív vagy konstruktív téralakításokkal kerültek közelebb a kortárs műfajok kifejezési formáihoz. A zárókiállítás a közös munka élményét és eredményeit mutatja be az érdeklődőknek.
   
  A programban résztvevő diákok: Bernáth Anna Róza / Bernáth Júlia Sára / Csonka Lili / Dercsényi Fanni / Dombi Sára / Huszár Márton / Huszár Samu / Keményffy Ábel / Keményffy Aletta / Khin Dorka / Király Flóra / Klement Helka / Martinez Laura Réka / Mester Emese Gyöngy / Papp Dóra Fruzsina / Szatmári Hanna / Takács Bálint / Vadócz Maja Virág
   
  A tehetségfejlesztő foglalkozásokat Fábián Noémi a Budai Rajziskola tanára és Bernáth Dénes színész-rendező, drámapedagógus vezette. A kiállítást Geisbühl Tünde festőművész-mestertanár nyitotta meg.

   

 • Pályázati összefoglaló

 • NTP-MTI-14-0106

  A Nemzeti Tehetség Program pályázata 2015. február-június.

  Fény-árnyékhatás, informatikai-tervezési kompetenciafejlesztés a 3D nyomtatás megismerésével.

  Résztvevők: a BRI szakképzős növendékei

  A technológiai fejlődés követése, tanulóink szakmai informatikai ismeretek iránti igényének kialakítása a szakképzés alapkövetelménye. A Budai Rajziskola komoly erőfeszítéseket tesz ötvös, fotós, grafikus diákjainak továbbtanulásra való felkészítésére, a szakmai kihívások teljesítésére. A tavalyi év iskolai beruházása a 3D nyomtató beszerzése volt, mellel a tervezés-modellezés lehetőségeit kívántuk bővíteni, egyben közelíteni a művészeti egyetemek elvárása, az újabb technológiák megismertetése felé. A pályázat lehetőséget adott tanárainknak és diákjainknak is a 3D nyomtatás technikai megismerésére, külső szakemberek bevonására, a kísérletek anyagszükségletének biztosítására, a Fény Nemzetközi Éve projekttel való összekapcsolásra. A bemutatókon így komplex képet tudunk nyújtani más iskoláknak is az innovatív folyamatról, és a Fény évéhez kapcsolódó tevékenységünkről.