Tájékoztató

2016. augusztus 25.

A Budai Rajziskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola a 2000/2001-es tanévtől indította el a 6-20 éves korú fiatalok iskolarendszerű alapfokú művészetoktatását Festészet tanszakon. A tanszak neve 2011-től megváltozott és felmenő rendszerben, Képzőművészeti / grafika és festészet néven működik tovább. A képzés az általános- és középiskolai oktatással párhuzamosan, délutáni, illetve esti órabeosztásban valósul meg. 2007-ben az iskola – az OKM rendelete alapján elrendelt minősítési eljárás során – a szakmai szervezetek Minősítő Testületének kiváló minősítését nyerte el.


Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység fejlesztésére, az igényesség, ízlés, a látás kiművelésére. Az alkotótevékenységen keresztül bővül gyerekek, fiatalok képi műveltsége, szabadjára engedhető az alkotó fantázia. Az alapképzésben eltöltött emelt óraszámú foglalkozások elmélyültebb ismeretszerzésre, művészeti gyakorlatra nyújtanak lehetőséget. A művészeti tevékenység olyan elfoglaltságot, közösséget és pozitív célt jelent, amely stabil mentális bázist teremt a fiatalok számára. Az alkotási folyamat hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók egész személyisége használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. A képzés elsődleges célja a képző- és iparművészeti tevékenységek megalapozása. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos alkotó folyamatok elindítása.

Az oktatás célja az is, hogy a grafikai/festészeti tanulmányokkal szoros kölcsönhatásban a művészettörténeti tananyag, a régi korok értékeinek és a kortárs művészet megismerését segítse.

 

Jelentkezési lap letölthető innen.