Tájékoztató

Frissítve: 2024. március 18.

A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium a 2000/2001-es tanévtől indította el az általános és középiskolás korú fiatalok alapfokú iskolarendszerű vizuális képzését Képzőművészeti / Grafika és festészet tanszakon. A képzés az iskolai oktatással párhuzamosan délutáni, illetve esti órabeosztásban valósul meg.
2007-ben az iskola – az OKM rendelete alapján elrendelt minősítési eljárás során – a szakmai szervezetek Minősítő Testületének kiváló minősítését nyerte el.
Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység fejlesztésére, az igényesség, ízlés, a látás kiművelésére. Az alkotótevékenységen keresztül bővül a gyerekek, fiatalok képi műveltsége, szabadjára engedhető az alkotói fantázia. Az alapképzésben eltöltött emelt óraszámú foglalkozások elmélyültebb ismeretszerzésre, művészeti gyakorlatra nyújtanak lehetőséget. A művészeti tevékenység olyan elfoglaltságot, közösséget és pozitív célt jelent, amely stabil mentális bázist teremt a fiatalok számára. Az alkotási folyamat hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók egész személyisége használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. A képzés elsődleges célja a képző- és iparművészeti tevékenységek megalapozása. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos alkotó folyamatok elindítása.
Az oktatás célja az is, hogy a grafikai / festészeti tanulmányokkal szoros kölcsönhatásban a művészettörténeti tananyag, a régi korok értékeinek és a kortárs művészet megismerését segítse.
 
A jelentkezés és a beiratkozás a recepcióval történő egyeztetéssel, a jelentkezési lap kitöltésével és a térítési díj befizetésével történhet. A jelentkezési lap elérhető személyesen vagy az oldal alján található linken.
Az év során a foglalkozásokra rajztáblát, papírt nem kell magaddal cipelned; a kezdetekhez elegendő puha ceruza, radír, szén, vagy tetszés szerinti egyéb színes rajz- és festőeszközök.

BEIRATKOZÁS: 2024. augusztus 21 - szeptember 15.

Gilián Mária – gilian.maria@budairajziskola.hu, telefon: +36 1/355-0341

Jelentkezési lap letölthető: doc, pdf