Tájékoztató

2017. június 1.

Pályázat kedvezményes alapfokú művészetoktatásra

A Budai Rajziskola XII. kerületi diákok számára pályázatot hirdetett kedvezményes alapfokú művészetoktatásban való részvételre, a 2017/2018-as tanévben.

 

Pályázati eredmény

A 2017/2018. tanévben is a Vizuális Kultúráért Alapítvány és a Budai Rajziskola Pályázati Bizottsága arra törekedett, hogy döntésében a tehetségek segítése és a családi-szociális szempontok egyaránt érvényesüljenek. A pályázati támogatást a különböző korosztályi kategóriákban 20 fő nyerte el és kezdte meg a képzést szeptemberben.

A pályázat nyertesei:
Albert Lilla, Albert Nóra, Asperján Márton, Bernáth Anna Róza, Bernáth Júlia Sára, Cselényi Laura Judith, Egri Berta, Fekésházi Panna, Fodor Alexandra, Horváth Lili Léna, Horváth Réka, Kiss Zsófia Fruzsina, Márfai Dalma, Mester Emese Gyöngy, Nyúzó Anna Dóra, Papp Dóra Fruzsina, Sydó Laura, Ulrich Zoé Kata, Vajda Sára, Várnay Anna Zsófia

 

Pályázati kiírás:

A pályázat kiírására a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzata és a Vizuális Kultúráért Alapítvány fenntartásában működő Budai Rajziskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium között létrejött együttműködés alapján, 2000/2001-es tanév óta kerül sor. A Vizuális Kultúráért Alapítvány 2.000.000 Ft összegű felajánlásával a következő tanévben is lehetővé válik, hogy a kerületben élő gyerekek művészeti oktatását elősegítendő, a legeredményesebb, illetve leginkább rászoruló pályázók kedvezményes képzésben részesüljenek. A kedvezmény mértéke a választott tanfolyam éves díjának (önköltségének) 80 %-a.

A pályázat célja: elősegíteni a kerületben lakó vagy tanuló tehetséges gyerekek és fiatalok alapfokú művészetoktatásban való részvételét, támogatni továbbképzésüket, pályaorientációjukat.

A pályázók köre: általános és középiskolába járó gyerekek, fiatalok, akik szívesen foglalkoznak rajzolással, vagy művészeti irányú továbbtanulási szándékuk van.

Pályázati feltételek:      –7-19 éves kor
                                    – XII. kerületi lakóhely vagy iskola
 
  • A támogatás formája: 25 fő részére kedvezményes alapfokú művészetoktatás a pályázóval egyeztetett csoportbeosztással.
  • Képzési forma: Alapfokú művészetoktatás (iskolarendszerű, képzőművészeti /grafika és festészet tanszakon, életkortól függően 1 vagy 2 alkalom/hét, évfolyamok: előképző 1-2, alapfok 1-6)
  • A pályázatra beadandó:
-      JELENTKEZÉSI LAP, mely tartalmazza:
       1/ a pályázó nevét, tanulói azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát és                    e-mail címét;
       2/ a szülők nevét, foglalkozásukat, elérhetőségüket;
       3/ a gyerekek számát a családban;
       4/ a jelenlegi iskolájának nevét;
       5/ a jelenlegi vagy korábbi művészeti, rajzi tanulmányok leírását;
       6/ nyilatkozatot arról, hogy részt vesz-e a pályázó más intézmény alapfokú művészetoktatásában.
 
-      2 DB KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁJÚ RAJZ VAGY FESTMÉNY
       Papír alapú, keret és paszpartúra nélküli, bármilyen technikával készült munka, legfeljebb A/3-as                    méretben. Kérjük, hogy a munkák hátoldalára írják rá a jelentkező nevét, életkorát és a dátumot.
 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. augusztus 21. (hétfő) 16 óra
Cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
Pályázati információ: Dombi Tünde, tel.: 214-6241, 355-0341, dombi.tunde@budairajziskola.hu
 
A pályázati támogatásról a beérkezett munkák alapján a Vizuális Kultúráért Alapítvány képviselőiből és az Iskola művésztanáraiból álló bizottság dönt. Az eredményéről, a jelentkezők augusztus 25-éig e-mail-ben kapnak értesítést. A nyertesek számára a beiratkozás augusztus 28-ától lehetséges.
A nyertesek munkái az iskola archívumába kerülnek, míg a többi pályázati munkát szeptember hónapban vihetik el a pályázók. A nyertesek nyilvános listája a pályázók nevét és életkorát tartalmazza. A Budai Rajziskola a pályázók személyes adatait az adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével titkosan kezeli, harmadik személynek semmilyen célra nem adja ki.
 
Budapest, 2017. június 1.
 
JELENTKEZÉSI LAP
doc
pdf