Tájékoztató

2021. június 22.

A Budai Rajziskola XII. kerületi 7-19 éves nappali tagozatos diákok számára pályázatot hirdet kedvezményes alapfokú művészetoktatásban, szabadiskola tanfolyamon való részvételre a 2021/2022-es tanévben.

Jelentkezési lap és nyilatkozat letölthető innen: doc, pdf.

 

A pályázat kiírására a Vizuális Kultúráért Alapítvány fenntartásában működő Budai Rajziskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium és a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzata között létrejött együttműködés alapján, a 2000/2001. tanév óta kerül sor. A Vizuális Kultúráért Alapítvány 2.000.000 Ft összegű felajánlásával a következő tanévben is lehetővé válik, hogy a kerületben élő gyerekek művészeti oktatását elősegítendő, a legeredményesebb, illetve leginkább rászoruló pályázók kedvezményes képzésben részesüljenek. A kedvezmény mértéke a választott tanfolyam éves díjának (önköltségének) 80 %-a.

A pályázat célja: elősegíteni a kerületben lakó vagy tanuló tehetséges gyerekek és fiatalok művészetoktatásban való részvételét, támogatni továbbképzésüket, pályaorientációjukat.

A pályázók köre: általános és középiskolába járó gyerekek, fiatalok, akik szívesen foglalkoznak rajzolással vagy művészeti irányú továbbtanulási szándékuk van.

Pályázati feltételek:       – 7-19 éves kor
                                        – nappali rendszerű tanulói jogviszony
                                        – XII. kerületi lakóhely vagy iskola

A támogatás formája: 15-16 fő részére 1 évre szóló kedvezményes művészetoktatás (szabadiskolai tanfolyamon vagy alapfokú művészetoktatásban) a pályázóval egyeztetett csoportban, a fennmaradó szabad férőhelyek erejéig.

 

A pályázatra beadandó:
 
-          JELENTKEZÉSI LAP, mely tartalmazza:
1/ a pályázó nevét, tanulói azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét;
2/ a szülők nevét, foglalkozásukat, elérhetőségüket;
3/ a gyerekek számát a családban;
4/ a jelenlegi iskolájának nevét;
5/ a jelenlegi vagy korábbi művészeti, rajzi tanulmányok leírását;
6/ nyilatkozatot arról, hogy részt vesz-e a pályázó más intézmény alapfokú művészetoktatásában.
 
-          2 DB KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁJÚ RAJZ VAGY FESTMÉNY
Papír alapú, keret és paszpartúra nélküli, bármilyen technikával készült munka, legfeljebb A/3-as méretben.
Kérjük, hogy a munkák hátoldalára írják rá a jelentkező nevét, életkorát és a dátumot.

-           ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (GDPR) az Iskola részére megadott adatok kezeléséről.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. augusztus 17. kedd, 16 óra
Cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
 

A pályázati támogatásról a beérkezett jelentkezési lapok és munkák alapján a Vizuális Kultúráért Alapítvány képviselőiből és az Iskola művésztanáraiból álló bizottság dönt. A pályázók az eredményről augusztus 24-éig e-mailben kapnak értesítést.
A nyertesek számára a beiratkozás augusztus 25-étől lehetséges.
A nyertes munkák az Iskola archívumába kerülnek, míg a többi pályamunkát szeptember hónapban vihetik el a pályázók.

Pályázati információ: Dombi Tünde, tel.: (06 1) 355-0341, dombi.tunde@budairajziskola.hu

 

Jelentkezési lap és nyilatkozat letölthető innen: doc, pdf.