Pályázat kedvezményes művészeti képzésre

2024. március 26.

A Budai Rajziskola XII. kerületi 7-19 éves nappali tagozatos diákok számára pályázatot hirdet kedvezményes alapfokú művészetoktatásban, szabadiskola tanfolyamon való részvételre a 2024/2025-es tanévben.

 

 

A jelentkezési lap és nyilatkozat hamarosan letölthető.  

 

A pályázat kiírására a Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány fenntartásában működő Budai Rajziskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium és a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzata között létrejött együttműködés alapján, 2000/2001-es tanév óta került sor. 2023-tól az Iskola új fenntartója, a  Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány, amely 2.500.000 Ft összegű felajánlásával a következő tanévben is lehetővé teszi, hogy a kerületben élő gyerekek, fiatal művészeti oktatását elősegítendő, a legeredményesebb, illetve leginkább rászoruló pályázók kedvezményes képzésben részesüljenek.
A kedvezmény mértéke a választott tanfolyam éves díjának (önköltségének) 80 %-a.
 
A pályázat célja: elősegíteni a kerületben lakó vagy tanuló tehetséges gyerekek és fiatalok művészetoktatásban való részvételét, támogatni továbbképzésüket, pályaorientációjukat.
 
A pályázók köre: általános- és középiskolás tanulók, akik szívesen foglalkoznak rajzolással vagy művészeti irányú továbbtanulási szándékuk van.
 
Pályázati feltételek:         – 7-19 éves kor
                                          – nappali rendszerű tanulói jogviszony
                                          – XII. kerületi lakóhely vagy iskola
 
 
A támogatás formája: 16 fő részére 1 évre szóló kedvezményes művészetoktatás (szabadiskolai tanfolyamon vagy alapfokú művészetoktatásban) a pályázóval egyeztetett csoportban, a szabad férőhelyek erejéig.
 
 
A pályázatra beadandó:
 
-   JELENTKEZÉSI LAP, mely tartalmazza:
1/ a pályázó nevét, tanulói azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét;
2/ a szülők nevét, foglalkozásukat, elérhetőségüket;
3/ a gyerekek számát a családban;
4/ a pályázó jelenlegi iskolájának nevét;
5/ a jelenlegi vagy korábbi művészeti, rajzi tanulmányok leírását, ha van;
6/ nyilatkozatot arról, hogy részt vesz-e a pályázó más intézmény alapfokú művészetoktatásában.
 
-   2 DB KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁJÚ RAJZ VAGY FESTMÉNY
Papír alapú, keret és paszpartúra nélküli, bármilyen technikával készült munka, legfeljebb A/3-as méretben.
Kérjük, hogy a munkák hátoldalára írják rá a jelentkező nevét, életkorát.
 
-   ALÁÍRT ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (GDPR) az Iskola részére megadott adatok kezeléséről.
 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. augusztus 19. hétfő, 16 óra
Cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
 

A pályázati támogatásról a beérkezett jelentkezési lapok és munkák alapján a Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány képviselőiből és a Budai Rajziskola  művésztanáraiból álló bizottság dönt. A pályázók az eredményről augusztus 26-ig e-mailben kapnak értesítést.
A nyertesek számára a beiratkozás augusztus 29-től lehetséges.
A nyertes pályázati munkák az Iskola archívumába kerülnek, míg a többi pályamunkát szeptemberben vihetik el a pályázók.

Pályázati információ: Dombi Tünde, telefonszám: (06 1) 355 0341, dombi.tunde@budairajziskola.hu