Tájékoztató

2017. június 1.

Pályázat kedvezményes alapfokú művészetoktatásra

A Budai Rajziskola XII. kerületi diákok számára pályázatot hirdet kedvezményes alapfokú művészetoktatásban való részvételre, a 2017/2018-as tanévben.

A pályázat kiírására a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzata és a Vizuális Kultúráért Alapítvány fenntartásában működő Budai Rajziskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium között létrejött együttműködés alapján, 2000/2001-es tanév óta kerül sor. A Vizuális Kultúráért Alapítvány 2.000.000 Ft összegű felajánlásával a következő tanévben is lehetővé válik, hogy a kerületben élő gyerekek művészeti oktatását elősegítendő, a legeredményesebb, illetve leginkább rászoruló pályázók kedvezményes képzésben részesüljenek. A kedvezmény mértéke a választott tanfolyam éves díjának (önköltségének) 80 %-a.

A pályázat célja: elősegíteni a kerületben lakó vagy tanuló tehetséges gyerekek és fiatalok alapfokú művészetoktatásban való részvételét, támogatni továbbképzésüket, pályaorientációjukat.

A pályázók köre: általános és középiskolába járó gyerekek, fiatalok, akik szívesen foglalkoznak rajzolással, vagy művészeti irányú továbbtanulási szándékuk van.

Pályázati feltételek:      –7-19 éves kor
                                    – XII. kerületi lakóhely vagy iskola
 
  • A támogatás formája: 25 fő részére kedvezményes alapfokú művészetoktatás a pályázóval egyeztetett csoportbeosztással.
  • Képzési forma: Alapfokú művészetoktatás (iskolarendszerű, képzőművészeti /grafika és festészet tanszakon, életkortól függően 1 vagy 2 alkalom/hét, évfolyamok: előképző 1-2, alapfok 1-6)
  • A pályázatra beadandó:
-      JELENTKEZÉSI LAP, mely tartalmazza:
       1/ a pályázó nevét, tanulói azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát és                    e-mail címét;
       2/ a szülők nevét, foglalkozásukat, elérhetőségüket;
       3/ a gyerekek számát a családban;
       4/ a jelenlegi iskolájának nevét;
       5/ a jelenlegi vagy korábbi művészeti, rajzi tanulmányok leírását;
       6/ nyilatkozatot arról, hogy részt vesz-e a pályázó más intézmény alapfokú művészetoktatásában.
 
-      2 DB KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁJÚ RAJZ VAGY FESTMÉNY
       Papír alapú, keret és paszpartúra nélküli, bármilyen technikával készült munka, legfeljebb A/3-as                    méretben. Kérjük, hogy a munkák hátoldalára írják rá a jelentkező nevét, életkorát és a dátumot.
 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. augusztus 21. (hétfő) 16 óra
Cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
Pályázati információ: Dombi Tünde, tel.: 214-6241, 355-0341, dombi.tunde@budairajziskola.hu
 
A pályázati támogatásról a beérkezett munkák alapján a Vizuális Kultúráért Alapítvány képviselőiből és az Iskola művésztanáraiból álló bizottság dönt. Az eredményéről, a jelentkezők augusztus 25-éig e-mail-ben kapnak értesítést. A nyertesek számára a beiratkozás augusztus 28-ától lehetséges.
A nyertesek munkái az iskola archívumába kerülnek, míg a többi pályázati munkát szeptember hónapban vihetik el a pályázók. A nyertesek nyilvános listája a pályázók nevét és életkorát tartalmazza. A Budai Rajziskola a pályázók személyes adatait az adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével titkosan kezeli, harmadik személynek semmilyen célra nem adja ki.
 
Budapest, 2017. június 1.
 
JELENTKEZÉSI LAP