OKJ grafikus felnőttképzés

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • OKJ grafikus felnőttképzés

  TÁJÉKOZTATÓ
  2019/2020. tanév
  Csoportazonosító: BRI/FK-1-2019
  (A Budai Rajziskola különböző OKJ képzésének összehasonlító táblázata letölthető innen.)
   

  A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium a nappali rendszerű grafikus képzés mellett, 2008-ban indította el felnőttképzési formában is a grafikus képzést. A Budai Rajziskola felnőttképzési tevékenyégét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (mint engedélyező hatóság) az E-001322/2015 számon vette nyilvántartásba.

  Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 18. életévüket betöltött, már  érettségizett, dolgozó (vagy felsőoktatásban tanuló), esetleg szakmai területen már tapasztalatot szerzett fiatalok, felnőttek számára. A kialakított felnőttképzési rendszer az OKJ szakmai és vizsgakövetelményei alapján, a nappali szakképzés két évtizedes tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásokat a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel.

  A képzés megnevezése és OKJ azonosítója: Grafikus 54 211 04
  A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001322/2015/A001
  A képzés időtartama: 4 félév (900 óra)
  A képzés helyszíne: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.


  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

  A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkákat végez.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -    információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni,
  -  komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakképzett munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni,
  -    munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a felhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

  Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló grafikai munkára vagy művészeti felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Azok számára is ajánljuk a képzést, akik már szakirányú tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal és/vagy meglévő tudásukat szeretnék továbbfejleszteni.

  A képzésben való részvétel feltétele
  • érettségi végzettség
  • egészségügyi alkalmasság (A szakképző intézménybe jelentkezőknél a szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végezheti. Az Intézmény kizárólag szakellátó hely által kiállított igazolást fogad el. A szakellátó helyek listáját kérésre megküldjük.)
   
  Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudásmérés (a jelentkező írásbeli kérésére, jelentkezési lap)
   
  Tanítási időpontok: péntek 16-20h; szombat 10 órától
  Továbbá: heti 1x3 óra rajz-festés és heti 1x2 órás műhelygyakorlat


  Amit kínálunk

  • magas színvonalú szakmai képzés,
  • államilag elfogadott képzési program,
  • az egyéni szakmai fejlődés lehetősége,
  • szakmai gyakorlati tárgyak maximum 18 fős csoportlétszámal,
  • szakmailag és pedagógiailag elkötelezett tanárok,
  • vizsgalehetőség a képzés helyszínén,
  • az OKJ vizsgabizonyítvány mellé kiváltható az EU-ban akkreditált végzettséget igazoló EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő.

  Amit oktatunk

  A Grafikus szakképesítés szakmai követelménymoduljai
   
  10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
  10588-16 Tervezés és technológia
  10589-12 Kortárs szakmai környezet
  10610-16 Grafikai alapok
  10611-16 Grafikai illusztrálás
  11818-16 Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat
  11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  11499-12 Foglalkoztatás II.
   

  Képzést vezető tanáraink

   

  A képzés díja

  A képzés önköltséges, melyet a Budai Rajziskola non-profit jelleggel szervez. A tandíj összege: 180.000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, a féléves értékeléseket és valamennyi modul első modulzáró vizsgájának az árát, de a komplex OKJ szakmai vizsga díját nem.

  Grafikus OKJ vizsgára bocsátás feltétele

  Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményéről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján, a szakmai vizsgára történő jelentkezés előfeltétele a modulzáró vizsgák eredményes letétele.

  Vizsgadíj

  A vizsgadíj összege, a vizsgára vonatkozó (315/2013. (VIII. 28.) a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló Korm.) rendelet alapján évente számítandó. 

   
  A jelentkezés határidő a 2019/2020. tanév grafikus felnőttképzésére:
  2019. augusztus 28.
   
  Felvételi ábrázolási gyakorlat elbeszélgetés és otthoni munkák bemutatásának időpontja:
  2019. augusztus 31., szombat, 10 óra
   

  A felvételi vizsga részei:

  - Ábrázolási gyakorlat – tárgyábrázolás A3-as méretben (saját eszközökkel), választott technikával, 3 órában, 10-13 óra között. (Rajztáblát és a rajzlapot az Iskola biztosítja.)

  - FELVÉTELI beszélgetés – a felvételi beszélgetés már az ábrázolási gyakorlat alatt megkezdődik. A jelentkezők érdeklődését, céljait és esetleges szakmai ismereteit, előéletét szeretnénk megismerni. Az eljárás legfőbb célja, hogy az évfolyamba rátermett, motivált és elszántan tanulni vágyó résztvevőket toborozzunk. A felvételi beszélgetés a jelentkezők számától függően délután 16-17 óráig is tarthat.

  - Otthoni munkák bemutatása – a beszélgetésen sor kerül a jelentkezők korábban készített rajzainak, bármilyen művészeti, szakmai tevékenység produktumainak bemutatására – a meglévő készségek pontos felmérése érdekében – eredeti vagy digitális formában. (Előzetes tanulmányok vagy grafikai gyakorlat hiánya nem zárja ki a sikeres felvételit.)

  Az évfolyam indításának tervezett időpontja: 2019. szeptember 
   

  A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését az info@budairajziskola.hu e-mail címen, telefonon (1/355-0341 – Szombathelyi Réka) vagy személyesen.

  A Budai Rajziskola felnőttképzésével kapcsolatban panaszkezelési rendszert működtet. Az Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat, a panaszfelvevő űrlappal együtt elérhető a „DOKUMENTUMOK” menüben.

   

  Jelentkezési lap letölthető innen: doc és pdf formátumban.

  A grafikus felnőttképzésünk jelenleg érvényben lévő képzési programja letölthető innen.

   

  Kimutatás lezárult képzesinkről itt érhető el.