ESTI TAGOZAT Szakmai Oktatás

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Művészeti szakmai oktatás - felnőttoktatási tagozat

  Az OKJ képzéseket 2020-tól a szakgimnáziumokban felváltotta az ún. szakmai oktatás, amely az érettségit követően, a választott szaktól függően a Budai Rajziskolában esti oktatási formában is megvalósítható.

  ◾  Művészeti grafikus

  ◾  Művészeti és médiafotográfus

  ◾  Ötvös

  ◾  Festő

   

  A szakgimnáziumi képzésekre az intézmény saját jelentkezési lapjának beküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap letölthető innen:  doc / pdf

  Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

  Felvételi vizsga: 2024. június 1. vagy 8.

  Pótfelvételi jelentkezési határidő:  2024. augusztus 17.

  A pótfelvételi időpontja: 2024. augusztus 24. vagy 26.

   

  MIÉRT ÉPP A BUDAIBAN?

  o   Iskolánk kizárólag képzőművészeti és design területre szakosodott művészetoktatási bázis

  o   A két évfolyamos időtartam és a heti 16 órás képzés biztosítja a széleskörű, megalapozott szakmai tudás elsajátítását

  o   Az esti képzést munka vagy egyetem mellett is lehet teljesíteni

  o   Tanáraink a szakmai terület kiváló ismerői, elkötelezett művészetpedagógusok

  o   Az iskolában kis létszámú szakmai csoportokban, személyre szabott fejlesztést tudunk megvalósítani

  o   A képzés során az egyéni képességek széles spektruma bontakozik ki

  o   A felnőttoktatási forma diákigazolványt és a vele igénybe vehető utazási kedvezményt biztosít a helyi tanulók és bejárók számára is 

  o   Diákjaink sikerrel pályáznak a hazai és külföldi művészeti egyetemekre

  o   Végzett tanulóink önálló szakmai munkát vállalhatnak, képzettségüket, sokoldalú tapasztalataikat a szakmai körök és a megbízók elismerik


  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk az érettségizett, továbbtanulni vágyó vagy dolgozó fiatalokat, felnőtteket, akik pályájukat a művészeti szakmák egyedi, kreatív területén képzelik el, akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói szemléletének megismerése, szakmai ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése. A szakmai képzés során elsajátított készségek, tapasztalatok felkészítik tanulóinkat a különböző hazai és külföldi művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló grafikus, ötvös, festő szakmai tevékenység megkezdésére. Az aranyműves szakképesítés az ötvös szakmai tudásra épülő egy éves képzési forma.


  2024/2025. tanévben induló szakok                                  

  2 évfolyamos szakképesítés szakmairányai:

  ◾  Művészeti grafikus

  ◾  Művészeti és médiafotográfus

  ◾  Ötvös

  ◾  Festő


  Képzéseink áttekintő táblázata letölthető: INNEN

  Az iskolarendszerű, diákigazolvánnyal járó felnőttoktatási tagozatos képzés esti munkarendben, esetenként két munkanapon vagy péntek-szombati napokon kerül megszervezésre.

  A felnőttoktatás

  A felnőttoktatás középfokú szakmai képzést nyújt a szakterületen dolgozni vagy továbbtanulni szándékozóknak. A 18. életévüket betöltött tanulók, korhatár nélkül – egyéni döntésük szerint – munka, egyetemi tanulmányok mellett vállalkozhatnak a kiválasztott szakma elsajátítására. Az induló évfolyamok szakonkénti csoportlétszáma 8-16 fő. A képzés az oktatásért felelős minisztérium rendeletben kiadott tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június közepéig tart.  A felnőttoktatási tagozat óraszáma heti 16 óra.

  A képzés elméleti és gyakorlati órái egyaránt az intézményen belül zajlanak, mely a választott művészeti szakmai terület sokrétű megismerését biztosítja. A művészeti grafikus tanórák hétfőtől-csütörtökig 16-20 óra, az ötvös tanórák hétfő, kedd és szerda 16.30-20.30-ig, a művészeti és médiafotográfus és festő tanórák hétfőtől-csütörtökig 16-20 óra közötti idősávban, illetve két hétköznapon napközben vagy péntek-szombati napokon lesznek.

   A felnőttoktatás költsége

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény nonprofit jelleggel működik. A Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány az intézmény fenntartójaként a saját bevételeiből finanszírozza a képzési feltételek biztosítását. Az alapítványi iskolák számára engedélyezett, szakképzési megállapodás alapján támogatott szakmai képzések működését az állami - pedagógus átlagbér alapú - támogatás csak a személyi feltételek tekintetében biztosítja. Az állami rész-támogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek biztosításához a résztvevők alapítványi hozzájárulása is szükséges.

  A 2024/2025. tanévre az alapítványi hozzájárulás összege esti tagozaton:

  ◾  Művészeti grafikus, művészeti és médiafotográfus, festő és ötvös szakon: 220 000,- Ft / félév. 

  A Fenntartó és az Iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb saját források bevonásával optimális oktatási feltételeket biztosítson diákjai számára.

  Pályázat kedvezményes művészeti szakmai képzésre

  A Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet kedvezményes művészeti szakképzésben való részvételre, a 2024. szeptemberben kezdődő 2 éves, iskolarendszerű szakmai képzésekre. A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok művészeti szakképzésben való részvételének támogatásával. A pályázatokat a jelentkezési lappal egyidejűleg kell benyújtani. A részletes pályázati tájékoztató és jelentkezési lap letölthető ITT.

  Tanáraink

  Magas szintű felkészültséggel rendelkező, tanári elhivatottsággal dolgozó képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek http://www.budairajziskola.hu/tanaraink.

  A felnőttoktatás tantárgyai

  Művészetelmélet és ábrázolás: rajz-festés-mintázás, művészettörténet, kortárs művészettörténet, valamint a különböző szakmairányoknak megfelelő tervezés és technológia, szaktörténet, grafikai alapok, illusztráció, alkalmazott grafikai munka, fotográfus és médiaismeretek gyakorlat, fémművesség, aranyművesség, festési ismeretek és gyakorlat, szakmai számítógépes programismeret, szakmai angol nyelvi készségfejlesztés.

  Felvételi követelmények a szakmai képzésekre

  A felvételi vizsga részei: szabadkézi rajz, egyszerű, előképzettséget nem igénylő tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés.

  A felvételi eljárás díja: 6000,- Ft, amely banki átutalással fizetendő a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára (Közlemény: Név – felvételi eljárási díj). Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

  A képzéseink iránt érdeklődőknek mindenkor készséggel állunk rendelkezésére tájékoztatással, tanácsadással, telefonon vagy személyesen az iskolában.

  A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A tanulók a sikeres szakmai vizsga alapján államilag elismert, emelt szintű szakképesítő oklevelet kapnak és jogosultak az adott szakmai területen munkát vállalni.

   

  Választható szakmai képzések a felnőttoktatási tagozaton

  I. Képző- és iparművészeti munkatárs

  1.  MŰVÉSZETI GRAFIKUS

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A művészeti grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkát végez, felkészül a művészeti egyetemen való továbbtanulásra.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  ◾  információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni;
  ◾  komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint hozzáértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni;
  ◾  munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

  A képzés időtartama: 4 félév esti munkarend | hétfőtől csütörtökig (nappali és hétvégi felnőttképzésben is választható)
  Maximális létszám: 16 fő

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények nem szükségesek. 

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: grafikai tervezés, programismeret
  Balla Lajos: művészettörténet
  Breznay András: művészettörténet
  Erdélyi Sarolta: grafikai tervezés
  Fábián Noémi: rajz-festés
  Gadácsi Tibor: programismeret
  Hegyi Béla: grafikai tervezés
  Kemény Péter: rajz-festés; grafikai technológia gyakorlat
  Kováts Borbála: grafika szaktörténet
  Latin Anna: művészettörténet – kortárs művészettörténet
  Lelkes András Gergely: képgrafika; rajz- festés
  Lerch Péter: grafikai technikák, munkavállalói ismeretek
  Domján-Udvardy Melinda: illusztrációs gyakorlatok
  Ulrich Sára: grafikai tervezés, grafika szakelmélet

   

  2.  MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A művészeti és médiafotográfus olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  ◾  alkotói és alkalmazott műveket létrehozni, állóképi és időalapú feladatokat megoldani
  ◾  tudatosan és kreatívan használni álló-és mozgókép feldolgozó programokat
  ◾  tipográfiát tervezni, prezentálni
  ◾  önállóan és csoportban dolgozni

  A képzés időtartama: 4 félév, esti munkarend | heti 16 óra

  Maximális létszám: 12 fő

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények nem szükségesek.

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeret, kreatív tervezés
  Gadácsi Tibor: programismeret, kreatív tervezés
  Illés Barna: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Kemény Péter: rajz, festés
  Latin Anna: művészettörténet
  Lisztes Edina: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Lődi Virág: médiaelmélet
  Surnovszky Panna: mozgókép elmélet és gyakorlat
  Taskovics Dorka: fotográfia elmélet

   

  3. ÖTVÖS

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  ◾  értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvöstárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket;
  ◾  a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait;
  ◾  tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni.

  A képzés időtartama: 4 félév, esti munkarend | hétfő, kedd, szerda 16.30-20.30-ig
  Maximális létszám: 9 fő


  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények nem szükségesek.

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeretek
  Breznay András: művészettörténet
  Egri Zoltán András: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek, mintázás gyakorlat
  Fábián Noémi: rajz-festés
  Gadácsi Tibor: 2D-s és 3D-s tervezés és modellezés
  Gera Noémi: ötvös szaktörténet, ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Hajdu László: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Latin Anna: művészettörténet – kortárs művészettörténet

   

  4.  FESTŐ

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A festő olyan vizuális, művészeti előképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet és látványtervezés különböző területein (táblakép, murális felületek, díszítő festői feladatok, elektronikus látvány tervezése - megvalósítása) alkotói és tervezői feladatokat lát el. Az előzetesen felmért, egyeztetett követelményeknek megfelelően vagy saját elképzelései alapján az elgondolásait tervvázlatok formájában rögzíti, majd egyénileg vagy alkotó csoport résztvevőjeként kivitelezi a feladatot. Ismeri, és a kor stiláris- és technikai követelményeinek megfelelően alkalmazza szakmai ismereteit. Széleskörű szakmai, művészi és művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési- és kivitelezési feladatok megoldására önálló vállalkozóként, továbbá felkészíti a tanulmányai folytatására művészeti egyetemeken.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  ◾  értelmezni vagy önállóan elkészíteni a festői elgondolások terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző technikákkal kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle művészeti alkotásokat, látványelemeket;
  ◾  a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat az egyedi vagy technikai feladatok kivitelezésekor és figyelembe venni ezek kifejezésbeli, stiláris, valamint szakmai technikai elvárásait;
  ◾  tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan festészeti gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni.

  A képzés időtartama: 4 félév, esti munkarend | hétfőtől péntekig
  Maximális létszám: 12 fő

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeret, prezentációkészítés 
  Breznay András: művészettörténet / festészet elmélet és gyakorlat
  Egri Zoltán: rajz, térábrázolás
  Füzes Gergely: rajz / festészet
  Gadácsi Tibor: programismeret / 2D-s és 3D-s tervezés és modellezés
  Latin Anna: művészettörténet, kortárs művészettörténet
  Lelkes A. Gergely: rajz / festészet