NAPPALI TAGOZAT Szakmai oktatás

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Szakmai oktatás nappali képzés

  2024/2025. tanévben induló szakok nappali tagozaton                          

  4 0213 01 Képző- és iparművészeti munkatárs szakképesítés szakmairányai:

  • Művészeti grafikus
  • Művészeti és médiafotográfus

   Képzéseink összefoglaló táblázata letölthető INNEN.

   

  2020-tól az OKJ képzéseket a szakgimnáziumokban felváltotta az ún. szakmai oktatás, amely az érettségit követően a választott szaktól függően a Budai Rajziskolában nappali oktatási formában is megvalósítható.


  Jelentkezési lap letölthető innen.

  Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2024. augusztus 17.

  A pótfelvételi tervezett időpontja: 2024. augusztus 24. vagy 26.


  MIÉRT ÉPP A BUDAIBAN?

  o   A nappali tagozatos képzés a lehető legnagyobb óraszámú szakmai oktatást teszi lehetővé

  o   A művészeti egyetemekre jelentkezéshez megfelelő szemléletű, biztos, komplex tudást ad

  o   A nappali képzésben baráti-családias légkörű műhelymunka keretében, intenzív szakmai segítséget tudunk nyújtani

  o   A nappali képzési forma a diákigazolvány mellett az egészségbiztosítást és a családi kedvezmények igénybe vételét is lehetővé teszi

  o   Iskolánk kizárólag képzőművészeti és design területre szakosodott művészetoktatási bázis, minden a művészeti, tervezői tehetség fejlesztéséről szól

  o   A két évfolyamos időtartam biztosítja a széleskörű, megalapozott szakmai tudás elsajátítását

  o   Tanáraink a szakmai terület kiváló ismerői, elkötelezett művészetpedagógusok

  o   Az iskolában kis létszámú szakmai csoportokban, személyre szabott fejlesztést tudunk megvalósítani

  o   A képzés során az egyéni képességek széles spektruma bontakozik ki

  o   Diákjaink sikerrel pályáznak a hazai és külföldi művészeti egyetemekre

  o   Végzett tanulóink önálló szakmai munkát vállalhatnak, képzettségüket, sokoldalú tapasztalataikat a szakmai körök és a megbízók elismerik


  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, érettségizett (szakképesítéssel még nem rendelkező), továbbtanulni vágyó, a jelentkezés évében 25. életévüket még be nem töltött fiatalokat (ebben a tanévben a 2000. január 1. és azután születettek), akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói szemléletének megismerése, szakmai ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése. A szakmai képzés során elsajátított készségek, tapasztalatok felkészítik tanulóinkat a különböző hazai és külföldi művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

  A KÉPZÉS

  A két éves iskolarendszerű, magas óraszámú oktatás (heti 32-34 óra) és a szakonkénti csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink képességeiket megfelelő tanári irányítással, intenzív formában továbbfejlesszék. Az induló szakok átlagos csoportlétszáma 8-16 fő/évfolyam. A műhelyek, laborok és műtermek korszerű felszerelését, fejlesztését alapvető feladatunknak tekintjük. A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeumi és kiállítás látogatásokkal egészítjük ki, amellyel a diákok sokirányú fejlődését szeretnénk elősegíteni, kortárs és klasszikus művészeti ismereteiket bővíteni. A képzés az oktatásért felelős minisztérium által kiadott adott tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június közepéig tart. A tanórák hétfőtől péntekig, 9-17h közötti idősávban vannak.

  A képzés elméleti és gyakorlati órái egyaránt az intézményen belül zajlanak, mely a szakmai terület sokrétű megismerését biztosítja.

  A nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben a résztvevők jogosultak egészségügyi szolgáltatásra (TB támogatás), diákigazolványra és az azzal járó összes diákkedvezményre (20 éves korig családtámogatásra is).

  A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A tanulók a sikeres szakmai vizsga alapján államilag elismert szakképesítő oklevelet kapnak és jogosulttá válnak az adott szakmai területen munkát vállalni.

  A KÉPZÉS KÖLTSÉGE

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény nonprofit jelleggel működik. A Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány az intézmény fenntartójaként a saját bevételeiből finanszírozza a képzési feltételek biztosítását. Az alapítványi iskolák számára engedélyezett (BM képzési megállapodás keretében), támogatott szakmai képzések működését az állami - pedagógus átlagbér alapú - támogatás csak a személyi feltételek tekintetében biztosítja. Az állami rész-támogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek biztosításához a résztvevők alapítványi hozzájárulása is szükséges.

  A 2024/2025. tanévre az alapítványi hozzájárulás összege nappali tagozaton: 310 000,- Ft / félév.

   

  Felvételi követelmények a nappali tagozatos szakmai képzésekre

  A felvételi vizsga részei: szabadkézi rajz és egy egyszerű, előképzettséget nem igénylő tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés.
  A felvételi eljárás díja6000,- Ft, amely banki átutalással fizetendő a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára. Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

   

  Választható szakmai képzések a nappali tagozaton

  Képző- és iparművészeti munkatárs - I. Művészeti grafikus

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

  A művészeti grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkát végez, felkészül a művészeti egyetemen való továbbtanulásra.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -  információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni;

  - komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint hozzáértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni;

  -  munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

  A képzés időtartama: 4 félév nappali tagozat (választható esti munkarendben és hétvégi felnőttképzésben is)
  Maximális csoportlétszám: 16 fő

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: grafikai tervezés, programismeret

  Balla Lajos: művészettörténet

  Breznay András: művészettörténet

  Domján-Udvardy Melinda: illusztrációs gyakorlatok

  Egri Zoltán: térábrázolási gyakorlat

  Erdélyi Sarolta: grafikai tervezés

  Füzes Gergely: rajz-festés

  Gadácsi Tibor: programismeret

  Gallov Péter: képgrafika

  Hegyi Béla: grafikai tervezés

  Kováts Borbála: grafika anyagismeret és szaktörténet

  Latin Anna: művészettörténet  - kortárs művészettörténet

  Lelkes András Gergely: képgrafika; rajz-festés

  Lerch Péter: grafikai technikák

  Szalay György: grafikai technikák, illusztrációs gyakorlatok

  Ulrich Sára: grafikai tervezés, grafika szakelmélet

   

  Képző- és iparművészeti munkatárs - II. Művészeti és médiafotográfus

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

  A művészeti és médiafotográfus olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       alkotói és alkalmazott műveket létrehozni, állóképi és időalapú feladatokat megoldani
  -       tudatosan és kreatívan használni álló-és mozgókép feldolgozó programokat 
  -       tipográfiát tervezni, prezentálni
  -       önállóan és csoportban dolgozni

  A képzés időtartama: 4 félév (nappali munkarend, választható esti munkarendben is)
  Maximális létszám: 12 fő

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeret, kreatív tervezés
  Bán Blanka Sára: kortárs művészettörténet
  Gadácsi Tibor: programismeret, kreatív tervezés
  Illés Barna: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Füzes Gergely: rajz-festés

  Kemény Péter: rajz-festés
  Latin Anna: művészettörténet, kortárs művészettörténet
  Lisztes Edina: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Surnovszky Panna: mozgókép elmélet és gyakorlat
  Taskovics Dorka: fotográfia elmélet

   

  Pályázat kedvezményes művészeti szakmai képzésre

  A Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet kedvezményes művészeti szakmai képzésben való részvételre a 2024. szeptemberben kezdődő 2 éves, iskolarendszerű szakmai képzésekre. A pályázatokat a felvételi jelentkezési lappal egyidejűleg kell benyújtani. A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok művészeti szakképzésben való részvételével.    

  A részletes pályázati tájékoztató letölthető ITT.

  A képzéseink iránt érdeklődőknek mindenkor készséggel állunk rendelkezésére tájékoztatással, tanácsadással, telefonon vagy személyesen.