Képzőművészeti / Grafika és festészet tanszak

Frissítve: 2019. augusztus 22.

A tanszak tantárgyai

 

Évfolyamok

Tantárgyak

Értékelés

Heti óraszám

Főtárgy

Kötelező tantárgy

Előképző 1           Előképző 2

Vizuális alapozó gyakorlatok

--

kiválóan-, jól-, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul

2 óra

Alapfok 1

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2 óra

Alapfok 2

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2+2 óra

Alapfok 3

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2+2 óra

Alapfok 4

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

Alapfok 5

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

Alapfok 6

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

 
VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK TANTÁRGY (Előképző 1-2. évfolyam)
Az előképzőévfolyamok célja: A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése.
 
VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT (Alapfok évfolyamain)
A tantárgy céljai feladatai: A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatának megismertetése.
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI (Alapfok 1-2-3. évfolyam főtárgya)
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, aképi kifejezés különbféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása.Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT (Alapfok 4-5-6. évfolyam tanszaki főtárgya)
A tantárgy céljai feladatai: A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság
törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével.
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása.

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek komplex fejlesztésére. Az alapfokú oktatás célja az is, hogy a művészettörténeti ismeretek beépítésével a régebbi korok értékeinek és a kortárs művészet jelenségeinek megismerését segítse.

Az évfolyamok órabeosztása (a foglalkozások 45 percesek)

ELŐKÉPZŐ 1-2. évfolyam     1x2 óra        kedd 15-16.45-ig
ALAPFOK 1. évfolyam           1x2 óra        szerda 15-16.45-ig
ALAPFOK 2-3. évfolyam        2x2 óra        kedd és csütörtök 15-16.45-ig                                                                                                                                                        (az évfolyam min. óraszáma 4 óra, a részvétel mindkét napon kötelező)
ALAPFOK 4-5-6. évfolyam     1x4 óra        csütörtök 17-20.30-ig
 
 
Jelentkezés feltétele: jó rajzkészség és beiratkozás a teljes tanévre.
Beiratkozás: adott tanév augusztus utolsó hetétől szeptember 15-éig, személyesen az Iskolában.
A beiratkozást követően tanulóink havi bérletet kapnak, melyet kollégánk minden foglalkozáson ellenőriz. Havonta új bérlet kiváltása szükséges, amihez kérjük, hogy tanulóink minden hónap első órája előtt jelentkezzenek a recepciónál.            

Az alapképzésben résztvevő művésztanáraink: Fábián Noémi, Gspann Zsuzsa

A tanév rendje

Az alapfokú művészetoktatás foglalkozásai a tanév rendje szerint az őszi, téli és tavaszi szünetekben szünetelnek.
A szünetekről tájékoztatást adunk az Iskola faliújságján.
A tanév 2019. szeptember 3-án, kedden indul és 2020. június 11-én, csütörtökön ér véget.

A tanulók munkáit évente iskolai és iskolán kívüli kiállításokon mutatjuk be.

Más intézmény alapfokú művészetoktatásában (pl. zenei képzés) történő részvétel esetén, vagy 20 éves életkor fölött, illetve abban az esetben, ha a tanuló nem nappali, iskolarendszerű képzésre jár (pl. egyetemista) képzésünk tandíj ellenében vehető igénybe. Ennek részleteiről az Iskola recepcióján vagy a Térítési díj és tandíjfizetési szabályzatból tájékozódhat.

 

BEIRATKOZÁS: 2019. augusztus 26. – szeptember 16.

 

Dombi Tünde – dombi.tunde@budairajziskola.hu, telefon: +36 1/355-0341