Képzőművészeti / Grafika és festészet tanszak

Frissítve: 2024. július 10.

A tanszak tantárgyai

 

Évfolyamok

Tantárgyak

Értékelés

Heti óraszám

Főtárgy

Kötelező tantárgy

Előképző 1           Előképző 2

Vizuális alapozó gyakorlatok

--

kiválóan-, jól-, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul

2 óra

Alapfok 1

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2+2 óra

Alapfok 2

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2+2 óra

Alapfok 3

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2+2 óra

Alapfok 4

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

Alapfok 5

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

Alapfok 6

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

 
VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK TANTÁRGY (Előképző 1-2. évfolyam)
Az előképzőévfolyamok célja: A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése.
 
VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT (Alapfok évfolyamain)
A tantárgy céljai feladatai: A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatának megismertetése.
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI (Alapfok 1-2-3. évfolyam főtárgya)
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, aképi kifejezés különbféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása.Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT (Alapfok 4-5-6. évfolyam tanszaki főtárgya)
A tantárgy céljai feladatai: A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság
törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével.
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása.

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek komplex fejlesztésére. Az alapfokú oktatás célja az is, hogy a művészettörténeti ismeretek beépítésével a régebbi korok értékeinek és a kortárs művészet jelenségeinek megismerését segítse.

Az évfolyamok órabeosztása (a foglalkozások 45 percesek)

ELŐKÉPZŐ 1-2. évfolyam          1x2 óra             kedd 15-16:45
ALAPFOK 1. 2. 3. évfolyam        1x4 óra             szombat 10-13:45
ALAPFOK 1. 2. 3. évfolyam         2x2 óra            kedd-csütörtök 15-16:45 (a részvétel mindkét napon kötelező!)
ALAPFOK 4-5-6. évfolyam          1x4 óra            csütörtök 17-20:30
 
 
Jelentkezés feltétele: jó rajzkészség és beiratkozás a teljes tanévre, jelentkezési lap hiánytalan kitöltése.
Beiratkozás: augusztus 21-től szeptember 15-ig személyesen az Iskolában.
A beiratkozást követően tanulóink havi bérletet kapnak, melyet kollégánk minden foglalkozáson ellenőriz. Havonta új bérlet kikérése szükséges, amihez kérjük, hogy tanulóink minden hónap első órája előtt jelentkezzenek a recepciónál.

A beiratkozáshoz szükséges térítési díj banki átutalása a beiratkozáskor, egy összegben történik. A Budai Rajziskola bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 (közlemény: AK térítési díj). Az alapképzés működtetéséhez szükséges további alapítványi támogatás befizetéséhez szükséges információkat a későbbiekben küldjük meg e-mailen.

 

Az alapképzésben résztvevő művésztanáraink: Fábián Noémi, Gallov Péter

A tanév rendje

Az alapfokú művészetoktatás foglalkozásai a tanév rendje szerint az őszi, téli és tavaszi szünetekben szünetelnek. A szünetekről tájékoztatást adunk az Iskola faliújságján és személyesen a recepción. A tanév 2024. szeptember 3-án, a keddi órákkal indul és 2025. június 20-án, pénteken ér véget.

A tanulók munkáit évente iskolai és iskolán kívüli kiállításokon mutatjuk be.

Más intézmény alapfokú művészetoktatásában (pl. zenei képzés) történő részvétel esetén, vagy 20 éves életkor fölött, illetve abban az esetben, ha a tanuló nem nappali, iskolarendszerű képzésre jár (pl. egyetemista) képzésünk tandíj ellenében vehető igénybe. Ennek részleteiről az Iskola recepcióján vagy a Térítési díj és tandíjfizetési szabályzatból tájékozódhat, amelyet szeptemberben frissítünk.

 

BEIRATKOZÁS IDŐSZAKA: 2024. augusztus 21 - szeptember 15.

 

Gilián Mária – gilian.maria@budairajziskola.hu, telefon: +36 1/355-0341