OKJ aranyműves felnőttképzés

Frissítve: 2020. április 8.

Évfolyam indítása: 2020. szeptember

Kreatív ékszertervezés az aranyművesség klasszikus alapjain. 
Várjuk jelentkezésedet, ha a szakképzés teljes-körű átalakítása előtt szeretnél felsőfokú, államilag elismert OKJ Aranyműves szakképzettséget szerezni, és ami a legfontosabb, elmélyíteni szakmai tudásodat!
 
Jelentkezési lap: pdf  |  doc
 
 
A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium az iskolarendszerű aranyműves képzése mellett, 2020-ban felnőttképzési formában is meghirdeti aranyműves képzését. A Budai Rajziskola felnőttképzési tevékenyégét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (mint engedélyező hatóság) az E-001322/2015 számon vette nyilvántartásba.
 
Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a már dolgozó (vagy felsőoktatásban tanuló), esetleg szakmai területen már tapasztalatot szerzett fiatalok, felnőttek számára. A kialakított felnőttképzési rendszer az OKJ szakmai és vizsgakövetelményei alapján, az iskolarendszerű szakképzés több éves tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásokat a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel.
Várjuk azon jelentkezőket, akik érdeklődnek a vizuális kultúra, a tárgykultúra és a tárgyalkotó feladatok iránt, rendelkeznek ötvös szakképesítéssel, és akik ötvös szakmai munkájuk elmélyítésére, kiegészítésére, az ékszerek és alkatrészeik kivitelezéséhez a kor követelményeinek megfelelő és a tradicionális technológiák elsajátítását tűzik ki célul.
Célunk olyan aranyműves szakemberek képzése, akik fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkeznek, igényesen valósítják meg az ékszerkészítés különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat a kor követelményeinek megfelelően.
 
A képzés megnevezése és OKJ azonosítója: ARANYMŰVES 55 211 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001322/2015/A002
A képzés időtartama: 2 félév (550 óra)
Tanítási időpontok: két csoport indítását tervezzük - péntek-szombat (15 és 10 órától) és hétfő-kedd (9 órától, 8 és 6 tanóra)
A képzés helyszíne: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
Maximum létszám: 9 fő / csoport
 

Jelentkezési lap: pdf  |  doc 

A képzésben való részvétel feltétele
▪ ötvös vagy fémműves OKJ végzettség
egészségügyi alkalmasság (A szakképző intézménybe jelentkezőknél a szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végezheti. Az Intézmény kizárólag szakellátó hely által kiállított igazolást fogad el. A szakellátó helyek listáját kérésre megküldjük.)
 
A szakon tanító tanáraink és az általunk tanított tantárgyak
Balázs Marianna és Papajcsik Gáborné: Aranyműves gyakorlat
Hajdu László: Szakismeret, Szakmai ábrázolás, Stílustan és szaktörténet
Gadácsi Tibor: 2D és 3D tervezés és modellezés

Az Aranyműves szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai
10696-12  Aranyművesség                                  
10697-12 Aranyművesség alapjai
 
Tandíj
A képzés önköltséges, melyet a Budai Rajziskola non-profit jelleggel szervez. A tandíj összege: 240.000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, a féléves értékeléseket és valamennyi modul első modulzáró vizsgájának az árát, de a komplex szakmai vizsga díját nem.
 
A képzésben részt vevő személy a felnőttképzési szerződéshez kapcsolódóan képzési hitelt vehet igénybe (2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 24. § (2)), ennek részletei rendeletben kerülnek meghatározásra.
 
 
OKJ vizsgára bocsátás feltétele
Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményéről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján, a szakmai vizsgára történő jelentkezés előfeltétele a modulzáró vizsgák eredményes letétele, valamint a vizsgáztatásra vonatkozó szabályozás szerint a vizsgaremek és portfólió elkészítése, illetve határidőre történő leadása.
 
Vizsgadíj
A vizsgadíj összege, a vizsgára vonatkozó (315/2013. (VIII. 28.) a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló Korm.) rendelet alapján évente számítandó. 
 
Az OKJ vizsgabizonyítvány mellé ingyenesen igényelhető angol nyelven az EU-ban akkreditált végzettséget igazoló EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő.
 
 
A jelentkezés határidő a 2020/2021. tanév aranyműves felnőttképzésére: 2020. június 15.
A felvételi tervezett időpontja: 2020. június 20.
(Abban az esetben, ha azt a járványhelyzet szükségessé teszi, a felvételit alternatív formában szervezzük meg.)
 
Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2020. augusztus
A pótlefvételi tervezett időpontjai: 2020. augusztus 22. / 27. / 29.
 

A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből és portfólió bemutatásból áll. (Beszélgetés a jelentkező korábbi tanulmányairól, érdeklődési köréről stb., illetve tanulmányai során készült tárgyak, illetve portfólió bemutatása eredeti és/vagy elektronikus formában.)

A felvételi eljárás díja 6000 Ft, melyet kérünk a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára átutalni. Közleménybe kérjük beírni: „Név, FK felvételi eljárási díj”. (Volt budais tanulók számára 50% kedvezmény adunk.) Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.
 
Az évfolyam indításának tervezett időpontja: 2020. szeptember

A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését az info@budairajziskola.hu e-mail címen, telefonon (1/355-0341 – Szombathelyi Réka).

 

_____________________________________________________________________________________________________

▪    Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudásmérés (a jelentkező írásbeli kérésére, jelentkezési lap)

▪ A Budai Rajziskola felnőttképzésével kapcsolatban panaszkezelési rendszert működtet. Az Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat, a panaszfelvevő űrlappal együtt elérhető a „DOKUMENTUMOK” menüben.