Legendás Labirintus

2018. június 29.

A Legendás Labirintus a Budai Rajziskola tehetséggondozó, komplex művészeti programja, amely egy képzőművészeti és drámapedagógiai foglalkozássorozat kerettörténete.

A Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatásával létrejött NTP-MŰV-17-0244 számú projekt célja, egy olyan foglalkozássorozat megvalósítása volt, amely a 18 fő résztvevő, 9-14 éves diák egyéni készségeit, komplex gondolkodását, kreativitását, közösségi viszonyulásit és nem utolsó sorban az egymás felé fordulás igényét erősíti. A 60 órás programsorozat foglalkozásai a 2017/2018. tanév, minden második szombat délelőttjén valósultak meg.
 
A programban résztvevők a Budai Rajziskola alapfokú művészetoktatásának különböző évfolyamain tanuló gyerekek közül kerültek ki. A csoport tagjai ismerős rajziskolai közegben, új csoporttagokkal és főleg új alkotói helyzetekkel találták szembe magukat. A dráma és kreatív játékok világának megismerése és az alkotó folyamatokba történő integrációja és az egyéni teljesítmények mellett az együttesség, a közösségi alkotás irányába terelték a hangsúlyt. Közös élmények és tapasztalások révén erősödött a kapocs a csoport tagjai között is.
A projekt, a „labirintus” témájára fölfűzve, olyan intellektuális kihívást jelentett, ahol a problémamegoldás különböző szintjeit élhették meg a gyerekek. A nem konkrét tudáshoz, adott mintához kötődő feladatokban maguk is alakították az alkotói folyamatokat. A labirintus dekoratív, művészeti, mitológiai és filozófiai értelmezéseit kiindulópontként használva kéthetente újabb és újabb megközelítések, eszközök és játékterek adódtak. A programon egy nagyméretű, labirintus jellegű, gazdagon megmunkált installációt hoztak létre, amely végső formáját a Barabás Villa kiállítóterében nyerte el.
 
A foglalkozások során lehetőség nyílt a résztvevők addigi művészeti eszköztárának kiszélesítésére, a térképzés, a mozgás és a zene felhasználására. A számukra eddig ismert technikák mellett megismerkedtek a kortárs művészet egyéb műfajaival – mint például az installáció, performansz, téralakítás. A csoport tagjai fény-árnyékkal és tükröző hatásokkal kísérleteztek, térbeli hálózatot hoztak létre, dekoratív vagy konstruktív téralakításokkal kerültek közelebb a kortárs műfajok kifejezési formáihoz. A zárókiállítás a közös munka élményét és eredményeit mutatja be az érdeklődőknek.
 
A programban résztvevő diákok: Bernáth Anna Róza / Bernáth Júlia Sára / Csonka Lili / Dercsényi Fanni / Dombi Sára / Huszár Márton / Huszár Samu / Keményffy Ábel / Keményffy Aletta / Khin Dorka / Király Flóra / Klement Helka / Martinez Laura Réka / Mester Emese Gyöngy / Papp Dóra Fruzsina / Szatmári Hanna / Takács Bálint / Vadócz Maja Virág
 
A tehetségfejlesztő foglalkozásokat Fábián Noémi a Budai Rajziskola tanára és Bernáth Dénes színész-rendező, drámapedagógus vezette. A kiállítást Geisbühl Tünde festőművész-mestertanár nyitotta meg.

 

Videófelvétel: Pálfalusi Attila
Grafika: Ulrich Sára  
Fotó: Asztalos Tamás, Eln Ferenc, Fábián Noémi, Lázár Zsuzsa, Pálfalusi Attila, Ulrich Sára
 
Képsorozat és videó: