Alapfokú művészetoktatás díja

Frissítve: 2020. augusztus 25.

Az alapfokú művészetoktatás működését az állami résztámogatás, a tanulók térítési díja/tandíja és az alapítványi támogatások együttesen biztosítják.
 
 
 
- A képzésben a köznevelési törvény szerint a tanulóknak térítési díjat kell fizetni a heti kettő vagy négy tanórai foglalkozásokon való részvételért (a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt-húsz százaléka), valamint alapítványi fenntartású iskolák esetében ezen felül, a működési költségek biztosítására fizetendő éves alapítványi támogatás.
 
 
A képzési díj mértéke a 2020/2021. tanévben:
heti 2 órában 15.000 Ft térítési díj és 39.000 Ft alapítványi támogatás (összesen évi 54.000 Ft)
heti 4 órában 24.000 Ft térítési díj és 62.000 Ft alapítványi támogatás (összesen évi 86.000 Ft)
 
A térítési díj banki átutalása a beiratkozáskor egy összegben történik.
A Budai Rajziskola bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000
(közlemény: AK térítési díj)
 
Az alapítványi támogatás befizetésének határideje adott év november 30. 
A Vizuális Kultúráért Alapítvány bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10400171-01700820-00000000 (közlemény: alapítványi támogatás).
 
 
- Az alapfokú művészetoktatásban azon tanulóknak kell önköltséget, azaz tandíjat fizetni, akik más művészeti intézményben, egyéb tanszakon is folytatnak tanulmányokat (illetve 20 éves kor fölötti tanuló esetében, vagy abban az esetben, ha a tanuló nem nappali, iskolarendszerű képzésre jár (pl. egyetemista).
 
Önköltség, azaz a tandíj mértéke a 2020/20201. tanévben:             
heti 2 órában 88.200 Ft tandíj
heti 4 órában 169.200 Ft tandíj
 
A tandíj első részletét a beiratkozáskor szükséges készpénzben befizetni. (A tandíj első részlete megegyezik a térítési díj összegével.)
A fennmaradó tandíj befizetésének határideje adott év november 30-a. 
A Budai Rajziskola bankszámla száma: K&H Bank Zrt. K&H 10400171-01700710-00000000 (közlemény: AK tandíj).

Bővebb információ az Iskola Térítési díj és tandíj fizetési szabályzatában található.

 

Dombi Tünde – dombi.tunde@budairajziskola.hu, telefon: +36 1/355-0341