Alapfokú művészetoktatás díja

2016. augusztus 25.

Az alapfokú művészetoktatás működését az állami résztámogatás, a tanulók térítési díja/tandíja és az alapítványi támogatások együttesen biztosítják.

 

 -         A képzésben a köznevelési törvény szerint a tanulóknak térítési díjat kell fizetni a heti kettő vagy négy tanórai foglalkozásokon való részvételért, (a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt-húsz százaléka) valamint alapítványi fenntartású iskolák esetében ezen felül, a működési költségek biztosítására fizetendő éves alapítványi támogatás.

A képzési díj mértéke a 2016/2017. tanévben:

heti 2 órában 12.000 Ft térítési díj és 36.000 Ft alapítványi támogatás

heti 4 órában 18.000 Ft térítési díj és 58.000 Ft alapítványi támogatás

A térítési díjat a beiratkozáskor szükséges készpénzben befizetni, míg az alapítványi támogatás befizetésének határideje adott tanév november 30. 
A Vizuális Kultúráért Alapítvány bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10400171-01700820-00000000.
Közlemény: alapítványi támogatás.
 
 
 

-         Az alapfokú művészetoktatásban azon tanulóknak kell tandíjat fizetni, akik a Budai Rajziskola alapfokú művészetoktatása mellett, más művészeti intézményben, egyéb tanszakon is tanulmányokat folytatnak.

Tandíj mértéke a 2016/2017. tanévben:             

heti 2 órában 12.000 Ft tandíj + 60.000 Ft tandíj 

heti 4 órában 18.000 Ft tandíj + 98.000 Ft tandíj 

A tandíj első részletét a beiratkozáskor szükséges készpénzben befizetni.
A Budai Rajziskola bankszámla száma a tandíj további részének befizetéséhez: K&H Bank Zrt. K&H 10400171-01700710-00000000.
Közlemény: AK tandíj, tanuló neve.

 

Bővebb információ az Iskola Térítési díj és tandíj fizetési szabályzatában található.