XXIX. Országos rajzverseny

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • VERSENYKIÍRÁS

  A XXIX. Országos Rajzversenyre beküldött versenymunkákat itt találják meg, a díjazott munkákról szóló képes összefoglalást pedig itt tekinthetik meg.

   

  A verseny időpontja: 2021. március 29-30.

  Rendező intézmény: Budai Rajziskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium
  OM azonosító: 101156
  1123 Budapest, Alkotás utca 45.
  Telefon: 06-1/355 0341, kapcsolattartó: Szombathelyi Réka
   

  Az országos döntő nevezési határideje: 2021. február 26.

  Nevezési lapdocx / pdf 
   
   
  A verseny célja: A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségfejlesztés tapasztalatcseréje.
  A művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása rangos, országos szintű rajzverseny keretein belül.
   
  A verseny jellege: gyakorlati verseny
  A verseny fordulói: iskolai válogató(k), országos döntő – digitálisan beküldendő pályamunkák alapján

  A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a szakmai szervezetek egyetértésével a képzőművészeti ághoz tartozó versenyek országos döntőinek lebonyolítási rendszere megváltozik. Valamennyi verseny a személyes megjelenés helyett digitális formában kerül megrendezésre.

  A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A verseny-nevezés és a részvétel egyik fordulóban sem köthető nevezési-, regisztrációs- vagy részvételi díjhoz! A versenyzők és felkészítő tanáraik részvételének feltételeiről, a versenymunkák elkészítéséről, dokumentálásáról és beküldéséről a nevező intézmény gondoskodik.
   
  A nevezés módja: a nevező iskola az intézményi válogatón továbbjutó, képzési csoportonként 2-2 fő tanulóját indíthatja az országos döntőn. 
   
  A verseny korcsoportjai:
  I. csoport: képző- és iparművészeti szakgimnáziumok, kreatív technikumok 12.-13. évfolyamos tanulói,
  II. csoport: képző- és iparművészeti szakgimnáziumok, kreatív technikumok, érettségi utáni, kétéves szakképző évfolyamainak 1/13.-2/14. évfolyamos tanulói.
   
  Versenyfeladatok:
  1.      Geometrikus és organikus formákból összeállított tárgykonstrukció – részletábrázolás, adott szempont szerint.
  Technika: szabadon választott rajzi technika (1 szín használatával), fél íves (A/2) fehér rajzlapon.
  A feladat megoldására adott idő: 3 óra.
   
  2.      Félalak tanulmányrajza kézábrázolással élő modell után, teljes tónusértékkel.
  Technika: szabadon választott rajzi technika (1 szín használatával), fél íves (A/2) fehér rajzlapon.
  A feladat megoldására adott idő: 4 óra.
   
  3.      Akttanulmány teljes tónusértékkel.
  Technika: szabadon választott rajzi technika (1 szín használatával), fél íves (A/2) fehér rajzlapon.
  A feladat megoldására adott idő: 6 óra, (2x3 óra).
   
  A rajzeszközökről, a versenyfeladatok kivitelezésének biztosításáról a versenyzők és a nevező intézmény gondoskodik.
  A feladatok konkrét leírását az országos döntőt rendező intézmény e-mailben megküldi a nevező intézmények vezetőinek és kapcsolattartóinak a versenykiírás szerinti versenynapokat megelőző munkanapon (március 26-án pénteken 12h-ig / március 29-én hétfőn 12h-ig).
  A verseny szabályos lebonyolítása a nevező intézmények feladata, a verseny idejére 1 fő versenyfelügyelőt kell biztosítani. A felügyelő tanár nem lehet az adott versenynek megfelelő szakos tanár.
   
  A nevező iskola, a verseny lebonyolítását követően elkészíti a versenymunkák digitális fotódokumentációját. Versenyfeladatonként 1 db, maximum 2 MB méretű, jpg formátumú fotót kell beküldeni. A képek elnevezése legyen egyértelmű: csoport+a nevezési lapon megadott jelige+versenyfeladat száma (pl. I_jelige_02.jpg).
   
  A nevező intézménynek legkésőbb az utolsó versenynapot követő naptári nap éjfélig (március 31. 23:59), a döntőt rendező intézmény e-mail címére meg kell küldeni a fotódokumentációt, a versenyzők Hozzájáruló és eredetiségi nyilatkozatait, és egy tartalomjegyzéket a beküldött alkotásokról (csoportonként az alkotások jeligéivel). Az e-mailben és a beküldött tartalomjegyzék lapon is fel kell tüntetni a küldő iskola adatait (az OM azonosítóját, nevét és címét).
   
  A versenybizottság csak az igazoltan határidőn belül elküldött pályamunkákat értékeli.
   
  Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét, a beküldött rajzok digitális képei alapján. (Az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján: arányok helyes és pontos megfigyelése, komponálás, vonalkezelés és tónusok, perspektivikus ábrázolás, figura és portré karakteres ábrázolása, anatómiai helyessége.) Az 1. feladatra maximum 15 pont, a 2. feladatra maximum 20 pont, 3. feladatra maximum 25 pont adható. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege maximum (3x60) 180 pont.
   
  A döntő eredményéről legkésőbb a döntő versenykiírásban rögzített időszakának utolsó napját követő 16. napon, az országos döntőt rendező intézmény tájékoztatja a nevező iskolákat és megküldi a versenyről kiállított okleveleket, emléklapokat.
   
  A verseny díjai: a versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültségének és egyéni kifejezőkészségének elismeréseként, korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
   
  A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető – Nevezési lap és Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat használata kötelező! Kitöltés és aláírás után szkennelt vagy elektronikusan aláírt formában a rendező iskola nevére és e-mail címére kell elküldeni.
   
   
   
  Részletes leírás a digiálisan megrendezésre kerülő verseny lebonyolításáról: pdf
   
  Nevezési lapdocx / pdf 
   
  Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozatdocx / pdf
   
   
   

  Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata letölthető innen.