I. Vizuális alkotó verseny (AMI)

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Versenykiírás

  I. ORSZÁGOS VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT VERSENY

   

  A DÖNTŐBEN KÉSZÜLT VERSENYMUNKÁK                       LETÖLTHETŐK INNEN.

  A DÖNTŐ RÉSZTVEVŐINEK, DÍJAZOTTAINAK LISTÁJA LETÖLTHETŐ INNEN.

   
   
  A verseny időpontja: 2017. május 19-20.
  Rendező:
  Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium
  OM azonosító szám: 101156
  1123 Budapest, Alkotás u. 45.
  Telefon: (1) 355-03-41 
   
  A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok életkori sajátosságait figyelembe vevő, sokszínű alkotófolyamat támogatása, a művészeti előképek és hagyományok megismertetésének elősegítése. A tanulók tehetségének, vizuális gondolkodásának és kifejezőkészségének megismerése, fejlesztése, a tervező, eszközhasználó képességeik, esztétikai igényességük értékelése, kiemelése. A verseny további célja az iskolai alkotófolyamatok során az együttműködési készség fejlesztése, a csoportos tevékenységek támogatása.
   
  A verseny jellege:gyakorlati verseny.
  Az elődöntő pályázati, a döntő helyszíni gyakorlati verseny.
   
  A verseny fordulói: iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő)
   
  Korcsoportok:
  I.   korcsoport: 2008. június 1-je és 2011. május 31. között,
  II.  korcsoport: 2006. június 1-je és 2008. május 31. között,
  III. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,
  IV. korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között született tanulók.
  A IV. korcsoportnál a versenyfeladatok azonosak a III. korcsoport részére kiírtakkal.
   
  Nevezés feltételei:
  Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhető.
  Az elődöntőre beküldött pályamunka készülhet: egyéni vagy két tanuló együttműködésével, párban készített módon. (Ebben az esetben két tanuló adatai azonos Jelige1 és Jelige2 jelzéssel szerepelnek.) A továbbjutó tanulópárok a döntőben már egyénileg versenyeznek.
   

  ELŐDÖNTŐ

  A pályamunka tartalmi követelményei:
  A pályamunka címe: Figyelem, művészet az iskolában!    
  Figyelemfelhívó installáció készítése, egy elképzelt iskolai program számára, amely egy művészeti korszakot vagy stílust ismertet meg a program résztvevőivel.
  A pályamű lehet bármilyen formájú (hengeres vagy szögletes, robusztus vagy légies váz, hordozóelem, hullahopp karika, esernyő vagy egyéb), tetszőleges anyagból (pl. dobozokból, kartonból, lécekből, palackokból) és technikával előállított komplex alkotás, mely elhelyezhető függesztve vagy felállítható a térbe, az asztalra.
  A pályamunka összességében tükrözze a tanulók életkornak megfelelő művészeti ismereteit, alkotói készségét, kreativitását, eszközhasználati felkészültségét.
   
  A beküldendő pályamunkák formai követelményei:
  A tanulónként, illetve tanulópáronként összeállított pályázati anyag tartalmazza:
  -a pályamunkákról, több nézetben készült (a megfelelő értelmezéshez elegendő, szükség szerint a részletmegoldásokat is láttató  (maximum 5 db A/4 lapon összeállított) fotódokumentációt,
  - a pályamunka, tanulók által készített rövid leírását (maximum 1db A/4 lapon), mely ismerteti, hogyan, milyen fázisokban valósult meg a téma feldolgozása,
  - a versenyzőpárok illetve versenyzők nevezési lapjait 1-1 zárt borítékban.
   
  Fontos!
  A pályamunka minden lapjának hátoldalán, kérjük feltüntetni a korcsoport számát és a Jelige1-Jelige2-t, illetve egyéni nevező esetében a Jeligét. (Név vagy egyéb személyes adat a sem a pályaműveken sem a nevezés borítékjain nem szerepelhet!)
   
  A pályázati anyagot postai úton kérjük eljuttatni a rendező iskola címére.
  A nevezési lap letölthető INNEN.
   
   
  A pályamunkák beküldésének (postára adásának) határideje: 2017. március 14.
   
  A versenybizottság csak a határidőben feladott pályamunkákat értékeli. Az országos döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.
   
  Az értékelés szempontjai: A tantervi követelményekben megjelenő ismeretek alkalmazásának színvonala, eredetisége, a pályamunka igényessége.
   
  Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a pályamunkákra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 40 pont.
   
  Az elődöntő eredményéről a nevező intézmények legkésőbb 2017. április 7-ig kapnak értesítést.
   

  DÖNTŐ

  A döntőben szabadon választott és kötelező feladatokat kell megoldani.
   
  Szabadon választott feladat az I-IV. korcsoportban:
  A tanulók az elődöntőn választott művészeti korszakhoz, stílushoz, alkotóhoz vagy műhöz kapcsolódóan készíthetnek illusztrációt vagy parafrázist, mely a feldolgozott korszak egy hétköznapi vagy jeles eseményét örökíti meg korhű feldolgozásban vagy mai élethelyzetekbe átemelve.
   
  A feladat szabadon választott technikával készülhet az alábbi méretben:
  I. korcsoportban A/4-es,
  II-IV. korcsoportokban maximum A/3-as.
   
  A munkához minden papíralapú segédeszköz megengedett (előzetesen gyűjtött képek, könyvek vagy saját vázlatok), mely inspirációként vagy az ismeretek pontosítására szolgálhat.
   
  A feladat megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra
   
   
  Kötelező feladat korcsoportok szerint:
  I. korcsoport: „Képeslap” Egyéni megoldású, dekoratív képeslap elkészítése a helyszínen elhangzó, nyomtatott formában is rendelkezésre álló vers alapján. (A/4 méretben – tetszőleges technikával.)
   
  II. korcsoport: „Bábfigura” Valamilyen módon mozgatható, kartonból vagy más tetszőlegesen választott anyagokból álló egyszerű bábfigura készítése a helyszínen elhangzó, nyomtatott formában is rendelkezésre álló magyar népmese alapján.
   
  III-IV. korcsoport: „Maszk” A helyszínen elhangzó szempontok szerint kialakított karakter megjelenítése. Életnagyságú, archoz és/vagy fejhez illeszkedő, plasztikus maszk készítése. (Tetszőleges anyagból, síklapok felhasználásával.)
   
   A munka közben minden papír alapú segédeszköz megengedett (könyvek, saját vázlatok), mely inspirációként vagy az ismeretek pontosítására szolgálhat. A pályamunkák szabadon választott technikával készülhetnek, illetve a tárgyalkotás (agyag vagy gipsz kivételével), bármely egyéb alapanyag felhasználásával lehetséges.
   A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra.
   
  A döntőben a kötelező és szabadon választott feladatokhoz az alapvető eszközöket és alapanyagokat a rendező intézmény biztosítja (rajztábla, rajzlapok, kartonok, ragasztók, vízfesték, tempera, színes ceruzák, ecsetek, filctollak, ollók, fonalak, zsinórok, textilek, újságpapírok, színes papírok, pauszpapírok), de a tanulók saját hozott alapanyagokkal, eszközökkel is dolgozhatnak.
  Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és a szabadon választott feladatra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott feladatonként pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
   
  Eredményhirdetés: 2017. május 20.
   
  A verseny díjai: a versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
  A versenyzők és kísérő tanáraik szállás és étkezési lehetőségeiről a szervező iskola gondoskodik, melynek költségeit a nevező iskolák vállalják. Az utazásról és a részvétel egyéb feltételeiről szintén a nevező intézmény gondoskodik.
  Az országos fordulón nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
  A pályamunkákat a szervező intézmény archiválja, a digitális fotóanyagot a résztvevő iskolák számára a versenyt követően megküldi. A döntőben készült eredeti pályamunkák időpont egyeztetés után, de legkésőbb 2017. június 15-ig elvihetők.
   
   
   

  A döntő programja (pdf.)