Tájékoztató

2018. június 7.

P á l y á z a t

kedvezményes alapfokú művészetoktatásra

A Budai Rajziskola XII. kerületi diákok számára pályázatot hirdet kedvezményes alapfokú művészetoktatásban való részvételre, a 2018/2019-es tanévben.

A pályázat kiírására a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzata és a Vizuális Kultúráért Alapítvány fenntartásában működő Budai Rajziskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium között létrejött együttműködés alapján, 2000/2001-es tanév óta kerül sor. A Vizuális Kultúráért Alapítvány 2.000.000 Ft összegű felajánlásával a következő tanévben is lehetővé válik, hogy a kerületben élő gyerekek művészeti oktatását elősegítendő, a legeredményesebb, illetve leginkább rászoruló pályázók kedvezményes képzésben részesüljenek. A kedvezmény mértéke a választott tanfolyam éves díjának (önköltségének) 80 %-a.

A pályázat célja: elősegíteni a kerületben lakó vagy tanuló tehetséges gyerekek és fiatalok alapfokú művészetoktatásban való részvételét, támogatni továbbképzésüket, pályaorientációjukat.

A pályázók köre: általános és középiskolába járó gyerekek, fiatalok, akik szívesen foglalkoznak rajzolással, vagy művészeti irányú továbbtanulási szándékuk van.

Pályázati feltételek:   –7-19 éves kor
                                    – XII. kerületi lakóhely vagy iskola
 
A támogatás formája: 25 fő részére kedvezményes alapfokú művészetoktatás a pályázóval egyeztetett csoportbeosztással.
Képzési forma: Alapfokú művészetoktatás (iskolarendszerű, képzőművészeti /grafika és festészet tanszakon, életkortól függően 1 vagy 2 alkalom/hét, évfolyamok: előképző 1-2, alapfok 1-6)
 

 A pályázatra beadandó:

-           JELENTKEZÉSI LAP, mely tartalmazza:

1/ a pályázó nevét, tanulói azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét;
2/ a szülők nevét, foglalkozásukat, elérhetőségüket;
3/ a gyerekek számát a családban;
4/ a jelenlegi iskolájának nevét;
5/ a jelenlegi vagy korábbi művészeti, rajzi tanulmányok leírását;
6/ nyilatkozatot arról, hogy részt vesz-e a pályázó más intézmény alapfokú művészetoktatásában.

-           2 DB KÜLÖNBÖZŐ TÉMÁJÚ RAJZ VAGY FESTMÉNY

Papír alapú, keret és paszpartúra nélküli, bármilyen technikával készült munka, legfeljebb A/3-as méretben. Kérjük, hogy a munkák hátoldalára írják rá a jelentkező nevét, életkorát és a dátumot.

-           ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (GDPR) az Iskola részére megadott adatok kezeléséről.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. augusztus 21. (kedd) 16 óra
Cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
Pályázati információ: Dombi Tünde, tel.: 06 1 355-0341, dombi.tunde@budairajziskola.hu
 
A pályázati támogatásról a beérkezett munkák alapján a Vizuális Kultúráért Alapítvány képviselőiből és az Iskola művésztanáraiból álló bizottság dönt. Az eredményéről, a jelentkezők augusztus 25-éig e-mail-ben kapnak értesítést. A nyertesek számára a beiratkozás augusztus 27-étől lehetséges. A nyertesek munkái az iskola archívumába kerülnek, míg a többi pályázati munkát szeptember hónapban vihetik el a pályázók. A nyertesek közzétett listája a pályázók nevét és életkorát tartalmazza. 

Budapest, 2018. június 6.

 
JELENTKEZÉSI LAP és NYILATKOZAT